Trang thông tin điện tử
Phường Long Tâm

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Tâm

Thông tư số 32/2023/TT-BCA quy định quy trình tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông
(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 1/8/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.
Xem thêm